Kateřina Jeřábková

katerina-jerabkova

Od svých dětských let se intenzivně věnuji pohybu spojenému s hudbou, jako je balet, moderní gymnastika, společenský tanec nebo aerobik. Aerobik mě vždy velmi bavil, a proto jsem ho v roce 1991 začala cvičit jako instruktorka.

Po letech se také u nás objevila Zumba a vzhledem k tomu, že jsem kdysi závodně tancovala, nadchla jsem se pro Zumbu plnou žhavé energické hudby a od roku 2010 se jí věnuji opět jako lektorka.

Postupem času a s přibývajícím věkem jsem si uvědomila, že je třeba se více věnovat cvičení, které je zaměřeno na správné držení těla a přináší správné pohybové návyky. Proto jsem  začala cvičit zdravotní cvičení (cvičení pro zdravá záda).

aerobicVe všech svých hodinách kladu velký důraz nejen na správné vysvětlení a provádění cviků, ale také na výběr hudby, protože hudba je jedním z hlavních motivačních prvků cvičení. Zároveň, opět ve všech hodinách, zapojuji do cvičení core (střed těla) a HSS (hluboký stabilizační systém), který je důležitý pro správné držení těla a správný pohyb.

Cvičení je úzce spojeno se zdravým životním stylem. Proto od roku 2002 každoročně pořádám týdenní a víkendové cvičební pobyty, kde nabízím různé druhy cvičení od zdravotního cvičení, Pilates přes PortDeBras, Aqua Aerobic a Zumbu až po taneční aerobik. Při pěkném počasí se věnujeme Nordic walkingu.

Velmi ráda se také věnuji přípravě tanečních choreografií, které jsem po léta úspěšně prezentovala na plesech. Více ve videogalerii…

V posledním roce se také věnuji zdravotnímu cvičení ve firmě. Dojíždím tedy za klienty, kde se věnujeme nejen cvičení, ale mohu jim také pomoci s úpravou pracovního prostředí.

Vzhledem k tomu, že jsem dříve pracovala u americké a rakouské firmy, mluvím plynně anglicky a částečně německy.

Praxe

Od roku Kvalifikace
1991 Cvičitelka aerobiku
2002 Léto s aerobikem – každoročně pořádám společně se Sokolem vícedenní cvičební pobyty, kde nabízím různé druhy cvičení od Pilates přes Power Yogu, Aqua Aerobic až po taneční aerobik
2005 Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy – kompenzační cvičení pro správné držení těla, správné pohybové návyky, odstraňování svalových dysbalancí
2005 Choreografie, příprava tanečních choreografií
2006 Cvičitelka seniorského cvičení
2007 Cvičitelka dětského aerobiku
2008 Masérka
2010 Lektorka Zdravotní komise ČOS
2010 Instruktorka Zumby
2010 Instruktorka PortDeBras
2014 + 2015 Spolupráce s VŠTJ Medicína (www.vstj.cz) pod vedením MUDr. Martina Matoulka, Ph.D., odborného asistenta na III. interní klinice 1. LF UK. Lektorka zdravotního cvičení pro kardiaky, diabetiky a bariatrické pacienty
2018 Lektorka zdravotní komise ASPV

Vzdělání